Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób nieprowadzących działalności gospodarczej i obejmuje porady i opinie w zakresie opodatkowania:

1. Działalności gospodarczej:

  • Podatek od towarów i usług
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatek dochodowy od osób prawnych

2. Osób prywatnych:

  • nieujawnione źródła przychodów/przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach
  • zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia
  • rozliczanie dochodów z zagranicy
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od czynności cywilnoprawnych