Reprezentacja przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:

  • nieświadomego udziału w tzw. „karuzeli podatkowej”
  • odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez dostawcę, u którego stwierdzono nieprawidłowości
  • opodatkowania stawką 75% dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
  • odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Biuro rachunkowe Lublin, biuro podatkowe lublin, doradca podatkowy lublin, biuro rachunkowe lublin, doradztwo podatkowe lublin, usługi księgowe lublin, rozliczenia roczne lublin, lublin doradca podatkowy, doradca podatkowy lublin, Lublin doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe lublin
Biuro rachunkowe Lublin, biuro podatkowe lublin, doradca podatkowy lublin, biuro rachunkowe lublin, doradztwo podatkowe lublin, usługi księgowe lublin, rozliczenia roczne lublin, lublin doradca podatkowy, doradca podatkowy lublin, Lublin doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe lublin

Organy coraz częściej kwestionują podatnikom możliwość odliczenia podatku VAT opierając się przy tym na nieprawidłowościach stwierdzonych u kontrahenta (dostawcy towarów lub usług), o których Podatnik nie mógł wiedzieć nawet przy dołożeniu należytych środków ostrożności.

Wykazanie należytej staranności musi być potwierdzone odpowiednimi dowodami, co wiąże się z koniecznością wnikliwego przeprowadzenia postępowania dowodowego. Oferujemy kompleksową obsługę prawną w sporach organami skarbowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz – w razie konieczności – reprezentację przed sądami administracyjnymi.

Wskutek wprowadzonych w 2017 roku nowych rozwiązań legislacyjnych, nawet drobne uchybienie może narazić podatnika na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową. W skrajnych sytuacjach ustawodawca przewiduje karę nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych już na etapie dochodzenia/śledztwa prowadzonego przez urząd celno-skarbowy lub prokuraturę, a w razie takiej konieczności – przed sądami powszechnymi.