• Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, dobór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej w zależności od rodzaju planowanej działalności
  • Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym – sporządzanie wniosków
  • Zwrot VAT zapłaconego za granicą (VAT-REF)
  • Sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych
  • Wnioski o interpretację przepisów prawa podatkowego
  • Wnioski o umorzenie/rozłożenie na raty zaległości podatkowych
  • Audyt podatkowy (ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych + identyfikacja obszarów zagrożeń)
  • Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa, stały nadzór podatkowy
  • Obsługa księgowa

– pełna księgowość (księgi rachunkowe)

– podatkowa księga przychodów i rozchodów

– ryczałt